Thông tin tuyển sinh cao học năm 2018

Trường Đại học Hùng Vương (mã tuyển sinh THV) thông báo tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ đợt 2: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/8/2018.

Các ngành Nhà trường tổ chức đào tạo, cấp bằng: