Tin tức

Phiếu khảo sát về hệ thống E-Learning

Bởi HVU eLearning -

Các bạn sinh viên thân mến,

Nhằm hướng đến xây dựng hoàn thiện hệ thống E-Learning (dạy – học trực tuyến) phục vụ cho hoạt động đào tạo tại trường Đại học Hùng Vương, nhóm đề tài thực hiện phiếu khảo sát này để thu thập các thông tin về các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chấp nhận hệ thống E-Learning của người học. Thông tin do các bạn cung cấp sẽ giúp nhóm đề tài nói riêng và trường Đại học Hùng Vương nói chung hiểu rõ hơn những yêu cầu của sinh viên về một hệ thống đào tạo trực tuyến. Từ đó, xây dựng hệ thống E-Learning hoàn chỉnh và phù hợp nhất với người học, đồng thời, có những hỗ trợ để giúp việc học tập ở trường Đại học Hùng Vương trở nên dễ dàng, thuận tiện và thú vị nhất.

Các ý kiến đóng góp của các bạn sẽ chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu.
Xin vui lòng trả lời khảo sát tại đường link này: Câu hỏi khảo sát về hệ thống E-Learning
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên tham gia khảo sát.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS DÀNH CHO SINH VIÊN

Bởi HVU eLearning -

1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống https://elearning.hvu.edu.vn với thông tin đăng nhập gồm tên người dùng (username) là mã số sinh viên và mật khẩu (password) theo quy định như sau:

- Với sinh viên đã từng sử dụng hệ thống, mật khẩu vẫn được giữ như đang sử dụng.

- Với sinh viên chưa sử dụng hệ thống, mật khẩu mặc định là ngày sinh (của sinh viên) tuân theo dạng thức ddmmyyyy. Ví dụ: ngày sinh là 01/02/1996 mật khẩu sẽ là 01021996. Nếu không đăng nhập được, sinh viên vui lòng thử mật khẩu dự phòng là mã sinh viên.

2. Sinh viên đã từng sử dụng hệ thống, nếu quên mật khẩu cần sử dụng tính năng Quên mật khẩu (Forgotten your username or password?).

4. Ngay sau khi đăng nhập lần đầu, sinh viên cần thực hiện ngay việc đổi mật khẩu mới và cập nhật thông tin email đang sử dụng trong phần Thông tin người dùng (profile)

5. Sinh viên cần hoàn thành khóa học HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HVU LMS DÀNH CHO SINH VIÊN trước khi bắt đầu học trực tuyến.

(Edited by Thọ Phạm - original submission Saturday, 31 July 2021, 11:52 AM)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Bởi HVU eLearning -

1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống http://elearning.hvu.edu.vn với thông tin đăng nhập gồm tên người dùng (username) là mã giảng viên và mật khẩu (password) theo quy định như sau:

- Với giảng viên đã từng sử dụng hệ thống, mật khẩu vẫn được giữ như đang sử dụng.

- Với giảng viên chưa sử dụng hệ thống, mật khẩu mặc định là ngày sinh (của giảng viên) tuân theo dạng thức ddmmyyyy. Ví dụ: ngày sinh là 01/02/1980 mật khẩu sẽ là 01021980. Nếu không đăng nhập được, giảng viên vui lòng thử mật khẩu dự phòng là mã giảng viên.

2. Giảng viên đã từng sử dụng hệ thống, nếu quên mật khẩu cần sử dụng tính năng Quên mật khẩu (Forgotten your username or password?).
3. Ngay sau khi đăng nhập lần đầu, giảng viên cần thực hiện ngay việc đổi mật khẩu mới và cập nhật thông tin email đang sử dụng trong phần Thông tin người dùng (profile)
4. Giảng viên cần hoàn thành khóa học HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HVU LMS DÀNH CHO GIẢNG VIÊN trước khi bắt đầu giảng dạy trực tuyến.

(Edited by Thọ Phạm - original submission Saturday, 31 July 2021, 10:47 AM)